Sipariş Giriş İşlemleri

Alınan Satıcı Siparişleri (Ürün Alışı) (Ctrl + F2) Menüsü: Mal veya hizmet talep ettiğiniz toptancılarınızın size düzenlemiş olduğu siparişlerin girildiği formdur.

Verilen Müşteri Siparişleri (Ürün Satışı) Alt + F3) Menüsü: Sizden mal ya da hizmet talep eden müşterilerinize düzenlemiş olduğunuz siparişlerin girildiği formdur.

Toptancıdan alacağımız mal ya da hizmetin giriş işlemini gerçekleştirmek için,
Ana ekranda "A. Sipariş" butonuna tıklanabilir, Sipariş menüsünün altında bulunan "Alınan Satıcı Siparişleri(Ürün Alışı)" seçeneği seçilebilir ya da klavyeden "Alt+F2" tuşlarına basılabilir
.

Açılan Alınan Siparişler ekranında, öncelikle Sipariş No alanına sipariş numarası girilir.

Cari seçmek için, Cari Kodu alanındayken, klavyeden "F10" tuşuna basılır. Ekrana "Cari Rehber" penceresi gelir. Bu pencerede, seçilmek istenen cariyi Kod, Ünvan, C.Tipi, İli, İlçe, Telefon kriterlerine göre filtrelenebilir, arama alanından cariye ait herhangi bir bilgi yazılarak cariye kolayca ulaşılabilinir.
Eklenmek istenen cari seçilir ve "Seç" butonuna tıklanır.Cariye ait bilgiler sipariş ekranına aktarılmış olur.


Gurup:
Grup hanesi ile siparişler gruplandırılabilir. Bu gruplara göre raporlar alınabilir.
D.Kur: Eğer dövizli ürünlerin siparişi gerçekleştirilecekse, ana ekranda döviz modülünde yüklenen günlük kur, bu alanda otomatik olarak görüntülenecektir.

Siparişi verilecek stokları seçmek için, imleç stok kodu alanındayken klavyeden "F10" tuşuna basılır. Ekrana "Stok Rehber" penceresi gelir. Bu pencerede, seçilmek istenen Stoğu Kod, Ad, Barkod, G.Grup, Tip, Marka, Grup, Model, Özellik kriterlerine göre filtrelenebilir, arama alanından stoğa ait herhangi bir bilgi yazılarak stoğa kolayca ulaşılabilinir.
Eklenmek istenen Stok seçilir ve "Seç" butonuna tıklanır.
Eğer birden fazla stoğun eklenmesi isteniyorsa, Stok seçilir, ardından "Belgeye Ekle" seçilir. Ardından eklenmek istenen diğer stok seçilerek "Belgeye Ekle" seçilir.
Bu işlem eklenmek istenen stoklar için tekrar edilir.

Siparişi kaydetmek için, "Kaydet"e tıklanır.Müşterinin bizden talep ettiği mal ya da hizmetin giriş işlemini gerçekleştirmek için,
Ana ekranda "S. Sipariş" butonuna tıklanabilir, Sipariş menüsünün altında bulunan "Verilen Müşteri Siparişleri(Ürün Satışı)" seçeneği seçilebilir ya da klavyeden "Alt+F3" tuşlarına basılabilir.
Sipariş giriş işlemi yukarıda anlatıldığı gibi uygulanır.